VÄXTGARANTI

Spara alltid kvittot - Det är er garantisedel.
Vi lämnar garanti på uteväxter. Garantin innebär att växten
ska vara frisk och sortäkta vid inköpstillfället.
På våra vedartade växter lämnar vi även etableringsgaranti.
Det innebär att ni kan kontakta oss om växten inte tar sig.

EVENTUELL REKLAMATION SKALL GÖRAS:

Vårköp (mars-maj) senast inom 5 månader, dock tidigast inom två månader.
Sommarköp (juni-september) senast inom två månader.
Höstköp (oktober-november) senast i juni året efter inköp

Vid höstköp gäller garantin endast växter härdiga i zon 4 och uppåt. Städselgröna växter kan ibland få vinterskador vid för sen plantering. Vi har därför inte möjlighet att lämna vintergaranti på dessa.
Vid eventuella sortfel gäller garantin två år.
Om ni inte är nöjd med er växt kontaktar ni oss så att vi tillsammans kan avgöra vilka åtgärder som skall vidtas. Observera att ni aldrig skall gräva upp en växt utan att först kontakta oss!
Vid reklamation bör växt, kassakvitto samt växtetikett kunna uppvisas.
Vid vissa tillfällen har vi inte möjlighet att lämna garanti:
vid plantering i krukor, transportskador, skador orsakade av sjukdomar och skadedjur, prisnedsatta varor samt skador orsakade av felaktig/bristfällig skötsel.